Telefonische kennismaking

Het eerste contact vindt telefonisch plaats. We maken kennis met elkaar en u vertelt waar u met uw kind tegenaan loopt (dit gesprek duurt ongeveer 15 minuten). Als u hierna een vervolgafspraak wenst dan maken we een afspraak voor een intakegesprek.


Back to Index

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt met de ouders plaats. Tijdens het intakegesprek vertelt u, in navolging op het telefonische gesprek, waar u zich zorgen over maakt en waar u graag ondersteuning voor wilt. Ik stel vragen om uw kind zo goed mogelijk te leren kennen. Aan het eind van het intakegesprek wordt duidelijk wat de doelen van het coachingstraject zullen zijn.


Back to Index

Observatie

Tijdens de observatie bekijk ik het gedrag van uw kind en leer ik uw kind kennen. Ook de interactie met u als ouder vind ik belangrijk om te zien. Deze observatie geeft mij een goed beeld van uw kind en hierdoor kan ik bepalen op welke manier we aan de gestelde doelen gaan werken.


Back to Index

De eerste coachingssessies

Tijdens deze afspraak bespreken we de observatie. Ik geef aan wat er nodig is om aan de gestelde doelen te gaan werken. We maken hier tijdens deze afspraak vervolgens een start mee.


Back to Index

Coachingssessies

Bij de start van iedere coachingsessie bespreken we hoe het met uw kind gaat en welke vooruitgangen er zijn gemaakt. Vervolgens werken we verder aan de doelen die er voor het gezin zijn opgesteld.


Back to Index

Eindgesprek

Wanneer het gewenste resultaat met uw kind bereikt is voeren we een afsluitend gesprek. Hierin bespreken we de stappen die er zijn gemaakt om tot de verbetering in het gedrag van uw kind te komen. Wanneer er eventuele aandachtspunten voor het gezin blijven, dan bespreken we deze.


Back to Index

Duur van de coaching

Gezins- en Opvoedcoaching is een doelgerichte en kortdurende ondersteuning voor het gezin. Een coachingstraject bestaat uit gemiddeld vijf tot tien coachingsessies, dit is afhankelijk van de hulpvraag. Iedere coachingsessie duurt één uur. Deze tijd kan, indien gewenst, verlengd worden.


Back to Index

Coaching aan huis

De coaching vindt bij u thuis plaats. Voor uw kind is dit een vertrouwde omgeving. Wanneer u een andere locatie wenst dan is dat bespreekbaar.


Back to Index