Eindgesprek

Wanneer het gewenste resultaat met uw kind bereikt is voeren we een afsluitend gesprek. Hierin bespreken we de stappen die er zijn gemaakt om tot de verbetering in het gedrag van uw kind te komen. Wanneer er eventuele aandachtspunten voor het gezin blijven, dan bespreken we deze.