Intakegesprek

Het intakegesprek vindt met de ouders plaats. Tijdens het intakegesprek vertelt u, in navolging op het telefonische gesprek, waar u zich zorgen over maakt en waar u graag ondersteuning voor wilt. Ik stel vragen om uw kind zo goed mogelijk te leren kennen. Aan het eind van het intakegesprek wordt duidelijk wat de doelen van het coachingstraject zullen zijn.